algonquin undergraduate wordlist

mm mmm mmm mm mmmmm mmmm mmmmm m«# # # m m m»# # «# » "# mmmmm # # # #« # # # »m m m« #» # #mmmm« mmm» m" # # # #mmm#m # # #m#m# #mmm#m # «m »# m" # # # # mm#mm mm#mm # # # # « »mmm#" #mmmm MMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNWMMMM MMMXoWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXlNMMM MM0;dMMMMMMMMMMMN0kdl:;,,,;:ldk0NMMMMMMMMMMW;:XMM MK,,:WMMMMMMWKd,. ...........l0WMMMMMMX«»oNM Ml«..cWMMW0l».. ............... .lKMMMNc.'OxM M,....;OO;..................«»,,,«».. .;Ok'..:olM Mc..«...;,;...»«..........»«»,;:ccoxOd:....':; oM M0. .«»,:;;,«,::;»......«»«,,;:ccldOKXWKc.;c» .XM MMd .«.. ..,:lll:;»«»«»«,,;;:ccclloo»l0Xk'. OMM MMMd.... ...«.;llcc:,»«»«,,;::ccccccc...»'c..OMMM MMMO.. ...oX;.;ccc::;,«,,;::::::::dNc»'. . XMMM MMMl.. ...0MWx«.»,,,,;,,;:::,«».,kMMk,'. . xMMM MMMc.. ...xMMMWOl,...........;o0WMMMo,,. dMMM MMMo ..'kWMMMMMN0kxl;oxkKNMMMMMWk;;, OMMM MMMK ..,lOXWMMWXOo,.,oOXWMMWXkl::,. .WMMM MMMMc .,;::cc;«.........»,,,;:;'. dMMMM MMMMN' ..................... :WMMMM MMMMMN: ............. oWMMMMM MMMMMMMk. '0MMMMMMM MMMMMMMMWd. 'kMMMMMMMMM MMMMMMMMMMWOc. .lKMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMKd:«. .»cxXMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMWKko:;;;cokXMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I noticed after while at algonquin college that most of the passwords the shibboleth contained the prefix «yA» followed by 6 numerals i.e. «yA012345» so i unquestionable to contrive another wordlist using and sed. 6 6 0123456789 | sed -e s/^/yA/ >st_word.lst
TAGS
CATEGORIES
MOVIES TV SHOWS MUSIC GAMES APPLICATIONS BOOKS OTHER ANIME XXX

CONTACT WEBNAMEZ@GMAIL.COM