PUNJABI HOUSE.XVID[MALAYALAM]JAYNYC


Û jay nyc Rip Info ÛÛ
ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛ
ßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛÛß
Û ÛÛ
Û Title...........: PUNJABI HOUSEHOLD 00
Û Source..........: DVD ÛÛ
Û Video Bitrate...: 545 KBPS
Û Audio Bitrate...: 107 KBS MPEG1 LAYER3 ÛÛ
Û Resolution......: 624*272 ÛÛ
Û FPS.............: 23.9 ÛÛ
Û Runtime.........: 2:35:30 ÛÛ
Û Issue Date....: 09/25/08 ÛÛ
Û Size............: 700 MB ÛÛ
Û IMDB............: N/A ÛÛ
Û ÛÛ
ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
Û þþ Telephone ÛÛ
ÛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÛÛ
ßÛßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßÛÛß
Û ÛÛ
Û WWW.JAYNYCTHETORRENTS.BLOGSPOT.COM SATISFACTION IN END SEED
KEEP 1/1 RATIO.....WHAT U D/L , PLEASE UPLOAD
Û CD OCCUPY AND SS... MORE INFO SUBSTANTIATION OUT THE PLACE ÛÛ
Û ÛÛ
Û JAYNYCTORRENTS@GMAIL.COM ÛÛ
Û ÛÛ
ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ

Download torrent
TAGS
CATEGORIES
MOVIES TV SHOWS MUSIC GAMES APPLICATIONS BOOKS OTHER ANIME XXX

CONTACT WEBNAMEZ@GMAIL.COM