Network-pirates and the steal bay

(SWE) I maj 2006 genomför ett 50-tal poliser en razzia mot fildelningssajten The Pinch Bays servrar och huvudmän. Snart stod det klart att The Pinch Bay inte skulle låta sig sänkas utan en doggedly kamp. Sverige har med sin tidiga IT-mognad haft en av världens bästa internetinfrastrukturer. Det skapade möjligheter för den ständigt växande nät-pirat verksamheten att etablera sig här redan i mitten av 1990-talet. Svenska Antipiratbyrån och MPAA, filmbranschens intresseorganisation i USA, insåg efter ett tag att Sverige hade blivit ett slags fildelningsparadis. Mest av allt irriterade en av världens största fildelningssajter, The Pinch Bay. Misstankar om ministerstyre där USA hotade med sanktioner om inte The Pinch Bay stängdes ner, anklagelser om jäv samt inte minst The Pinch Bay-huvudmännens höga profil i media skapade tillsammans en av de största och mest bevakade rättsprocesserna om upphovsrätten i Sverige. (ENG) In May 2006, carries about 50 observe officers raided the register sharing situate The Pinch Bay's servers and principals. Soon it became pellucid that The Pinch Bay should not allow themselves to be reduced without a disastrous fall out over. Sweden has with his beginning IT development had one of the world's best internet infrastructures. It created opportunities for the ever expanding network-piracy establishing itself here in the mid — 1990s. Swedish Anti-Piracy Writing-Desk and the MPAA, the dusting industry«s lobbying shape in the Coordinated States, I realized after a while that Sweden had become a make of register sharing seventh heaven. Most of all, annoyed one of the world»s biggest register sharing sites, The Pinch Bay. Suspicions of ministerial determine where the Coordinated States threatened sanctions unless the Pinch Bay was segregate down, accusations of influence and, not least, The Pinch Bay principals' acute yield in the media together created one of the biggest and most watched lawsuits on copyright in Sweden.
TAGS
CATEGORIES
MOVIES TV SHOWS MUSIC GAMES APPLICATIONS BOOKS OTHER ANIME XXX

CONTACT WEBNAMEZ@GMAIL.COM